توسعه منابع انسانی رمز موفقیت

استراتژی موفقیت با توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی به منظور بهبود شرایط انسانی به کار می رود تا مردم زندگی راحت تر، سالم تر و طولانی تری داشته باشند. توسعه منابع انسانی محدود به گروه خاصی نمی شود و در همه ی ارگان های دولتی، خصوصی و حتی زندگی فردی کاربرد ویژه ای برای موفقیت دارد.

چرا؟

در طی ۲۰ سال گذشته جهان به طرز چشمگیری تغییر یافته است. در این دوره از تغییرات سریع، دولت ها، سازمان ها، شهروندان، گروه های سازمان یافته و... به شدت تحت تاثیر تغییرات پیش بینی شده و نشده مثبت و منفی قرار دارند. سازمان های دولتی، خصوصی و سیستم های مدیریتی برای ادامه ی بقا تحت فشارات، نیازمند توسعه منابع انسانی خود می باشند.

چرایی نیازمندی به مدیران منابع انسانی موفق!

برای پاسخ گویی به چالش های جهانی و توانایی سوار شدن بر موج تغییرات، تمام سازمان ها نیازمند مدیران منابع انسانی قوی و کارآمد هستند. مدیران منابع انسانی باید باهوش، آگاه، ماهر در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، مشتاق به یادگیری و رهبری سازمان باشند. مدیران منابع انسانی برای موفقیت باید قادر به ایجاد سرمایه انسانی و همکاری با مردم بر مبنای برابر باشند، نه به عنوان رهبران معتبر بر سر آن ها!

اولین و اصلی ترین چارچوب برای موفقیت در توسعه منابع انسانی

برای توسعه منابع انسانی نیاز و توجه به جنبه ی مادی و اقتصادی مهم ترین بعد است. برای درک موفقیت توسعه منابع انسانی، بررسی چگونگی اثر منابع اقتصادی بر توسعه این مهم و همچنین عوامل تامین کننده ی آن، نقش مهمی در این توسعه ایفا می کند. همچنین برای توسعه ی پایدار باید به دنبال منابع اساسی و پایداری در مدت زمان طولانی باشیم.

نوآوری در توسعه منابع انسانی:

توسعه منابع انسانی فرآیند افزایش دانش، مهارت و ظرفیت افراد یک جامعه است. از نظر اقتصادی، می توان آن را انباشتگی منابع انسانی و افزایش سرمایه گذاری دانست. منابع انسانی نقش مهمی در تقویت نوآوری دارد.

" هیچ پنهانی وجود ندارد که موفقیت در بعد تجاری امروز، به طور عمده در اطراف مردم می چرخد نه سرمایه."

نوآوری جهت توسعه منابع انسانی و همچنین  تربیت مدیران منابع انسانی آشنا و توانا با تغییرات روز در سطح جهان برای سازمان ها بسیار مهم است، زیرا سازمان ها به دنبال خلاق بودن هستند، بنابراین رفتار کارکنان برای آن ها بسیار مهم است. بنابراین برای بوجود آوردن نوآوری و توسعه محصولات و خدمات، شرکت ها موظف به توسعه سرمایه های انسانی هستند. توسعه سرمایه های انسانی هیچ محدودیتی ندارد.

نوآوری و توسعه منابع انسانی ۳ دسته تقسیم بندی می شوند:

۱- در دسته اول نوآوری برای مدیران منابع انسانی است. در این بخش سرمایه گذری ها جهت تربیت اشخاص مناسب با عملکرد سازمان مورد توجه است. این بخش نیازمند توجه خاص و ویژه جهت استخدام و آموزش افراد دارد.

۲- دسته دوم استراتژی منابع انسانی را مشخص می کند، زیرا ایجاد ظرفیت های کارآمد بسیار مهم است. این بخش از نوآوری را شرایط مالی رهبری می کند.

۳- دسته سوم نوآوری ها در توسعه و مدیریت استراتژیک منابع انسانی به طور مستقیم با دسته اول و دوم در ارتباط است و هرسه مکمل یکدیگرند.

منابع:

Ranis, G. and Stewart, F., ۲۰۰۰. Strategies for success in human development. Journal of human development, ۱(۱), pp.۴۹-۶۹.

 

Maier, A., Brad, S., Nicoară, D. and Maier, D., ۲۰۱۴. Innovation by developing human resources, ensuring the competitiveness and success of the organization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, ۱۰۹, pp.۶۴۵-۶۴۸.

 

 

درباره کارنو

"رویداد کارآفرینی کارنو" از سال ۱۳۹۰ با رویکرد تغییر نگرش و ایجاد توانمندی در سرمایه های انسانی کشور به منظور حضور در فضای کسب و کار و کارآفرینی توسط ستاد فناوری نانو طراحی شده است. این رویداد کارآفرینانه کشوری در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت استاندارد بین المللی از مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای  کشور شد. در سال ۱۳۹۸ نیز با توجه به اهمیت توسعه مهارت های نرم در میزان اشتغال پذیری و پایداری شغلی، برنامه ای با عنوان "کمپ اشتغال کارنو" طراحی و اجرا شد که شرکت های دانش بنیان موفق شدند تا از این طریق نیازهای خود را در حوزه جذب و توسعه منابع انسانی پوشش دهند. از مزایای استفاده از این طرح، کاهش ریسک و هزینه در فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی می باشد.  

راه‌های ارتباطی

نشانی: تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربی- کوچه بهمن- پلاک ۴- واحد ۴  

تلفن تماس: ۶۶۱۲۷۷۹۵ -۶۶۱۲۷۵۹۷(۰۲۱)     

دورنگار: ۶۶۱۲۷۲۹۱(۰۲۱) 

کدپستی: ۱۴۵۷۸۶۴۸۸۹

پست الکترونیکی: info@karnostartup.ir