موانع توسعه کارآفرینی

کارآفرینی دانشی برای اقتصاد مدرن

موسسات آموزشی موظفند فعالیت های کارآفرینی بیشتری انجام دهند، تا ایده ها و نتایج حاصل از تحقیقات وارد مرحله تجاری سازی شوند. این امر باعث افزایش شرکت های دانش بنیان می شود.

دانشگاه ها بهترین موسسات برای آموزش کارآفرین نیستند. دلایل بی شماری این جمله را اثبات می کند که نه تنها انشگاه ها بلکه سایر سازمان های بزرگ هم نمی توانند کارآفرین و کاآفرینی را توسعه بخشند از جمله:

- روابط ماهیت واقعی ندارند.

- سلسه مراتبی بودن  بعبارتی بسیار منظم بودن وقایع در موسسات.

- نیازمند بودن به قوانین برای رسیدن به نتایجی که واقعی نیست.

- فرهنگ های سازمانی به شدت محافظه کارند.

- محدودیت بعد زمانی و نیاز به نتایج فوری.

- عدم استعداد کارآفرینی.

- روش های جبران اشتباهات در موسسات با دنیای واقعی بسیار متفاوت است. به زبان ساده تر بسیار اشتباه تر.

دانشگاه ها و سایر سازمان های بزرگ با این موانع و موارد دیگر روبرو هستند. اکثر دانشگاهیان خود را فقط به عنوان یک دانشجو، معلم و استاد میبینند و هرگز خود را وارد شرایط واقعی نمی کنند. این امر به ین دلیل است که در دانشگاه ها پروژه ها به صورت حقیقی تعریف نمی شوند. بیرلی اظهار دارد که دانشگاه ها مخالف همکاری با شرکت ها نیستند اما بزرگترین مشکل که منجر به دوری این دو فضا از یکدیگر می شود، ریسک پذیری پایین است(Birley, ۲۰۰۲, ۱۵۲).

گام اول برای کارآفرین شدن استعداد یابی است. در دانشگاه ها نمی توان توانایی و پتانسیل افراد را در دنیای واقعی شناخت.

نظریه توسعه کارآفرینی:

اگر افراد به دنبال کارآفرینی و کارآفرین شدن هستند باید به ۴ اصل مهم در زیر توجه ویژه ای داشته باشند:

 - توانایی مدیریتی کاآفرین

- وجود یک شرکت برای کارآفرینی

-  توسعه فرهنگ درون گرایی

- شناسایی استعداد های واقعی درون کار

منبع:

shorturl.at/hoIVX

 

 

درباره کارنو

"رویداد کارآفرینی کارنو" از سال ۱۳۹۰ با رویکرد تغییر نگرش و ایجاد توانمندی در سرمایه های انسانی کشور به منظور حضور در فضای کسب و کار و کارآفرینی توسط ستاد فناوری نانو طراحی شده است. این رویداد کارآفرینانه کشوری در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت استاندارد بین المللی از مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای  کشور شد. در سال ۱۳۹۸ نیز با توجه به اهمیت توسعه مهارت های نرم در میزان اشتغال پذیری و پایداری شغلی، برنامه ای با عنوان "کمپ اشتغال کارنو" طراحی و اجرا شد که شرکت های دانش بنیان موفق شدند تا از این طریق نیازهای خود را در حوزه جذب و توسعه منابع انسانی پوشش دهند. از مزایای استفاده از این طرح، کاهش ریسک و هزینه در فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی می باشد.  

راه‌های ارتباطی

نشانی: تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربی- کوچه بهمن- پلاک ۴- واحد ۴  

تلفن تماس: ۶۶۱۲۷۷۹۵ -۶۶۱۲۷۵۹۷(۰۲۱)     

دورنگار: ۶۶۱۲۷۲۹۱(۰۲۱) 

کدپستی: ۱۴۵۷۸۶۴۸۸۹

پست الکترونیکی: info@karnostartup.ir