راه‌اندازی خط تولید نانومواد برای استفاده در باتری