سنتز نانوکامپوزیت ترمیم‌دهنده استخوان با استفاده از عصاره گل