آرشیو رویدادها

رویدادهای کارنو

رویدادهای کارنو ۱۳۹۷

شماره رویداد:

۲۹

اردیبهشت

۱۳۹۷

۲۲

-

۲۴

دانشگاه بناب
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۰

آذر

۱۳۹۷

۲۱

-

۲۳

دانشگاه تربیت مدرس
ثبت نام
شماره رویداد:

۳۱

دی

۱۳۹۷

۰۵

-

۰۷

دانشگاه کاشان
ثبت نام

رویدادهای کارنو ۱۳۹۶

شماره رویداد:

۲۳

اردیبهشت

۱۳۹۶

۱۲

-

۱۴

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۴

تیر

۱۳۹۶

۲۱

-

۲۳

مرکز تربیت مربی کشور-کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۵

مرداد

۱۳۹۶

۱۷

-

۱۹

فنی و حرفه ای استان اصفهان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۶

شهریور

۱۳۹۶

۲۸

-

۳۰

دانشگاه شیراز
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۷

آبان

۱۳۹۶

۰۳

-

۰۵

دانشگاه علم و صنعت ایران
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۸

آذر

۱۳۹۶

۲۲

-

۲۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۵

شماره رویداد:

۱۵

اردیبهشت

۱۳۹۵

۰۸

-

۱۰

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۶

اردیبهشت

۱۳۹۵

۲۲

-

۲۴

مرکز تربیت مربی کشور-کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۷

مرداد

۱۳۹۵

۱۳

-

۱۵

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۸

شهریور

۱۳۹۵

۰۳

-

۰۵

دانشگاه فردوسی مشهد
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۹

آبان

۱۳۹۵

۱۸

-

۲۰

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۰

بهمن

۱۳۹۵

۱۲

-

۱۴

دانشگاه تهران
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۱

بهمن

۱۳۹۵

۲۷

-

۲۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۲

اسفند

۱۳۹۵

۱۷

-

۱۹

دانشگاه زنجان
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۴

شماره رویداد:

۹

خرداد

۱۳۹۴

۰۶

-

۰۸

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۰

مرداد

۱۳۹۴

۰۷

-

۰۹

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۱

آبان

۱۳۹۴

۰۶

-

۰۸

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۲

آبان

۱۳۹۴

۲۰

-

۲۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۳

آذر

۱۳۹۴

۲۵

-

۲۷

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۴

بهمن

۱۳۹۴

۲۷

-

۲۹

مرکز تربیت مربی کشور- کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۳

شماره رویداد:

۶

مهر

۱۳۹۳

۳۰

-

۰۲

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۷

آبان

۱۳۹۳

۲۸

-

۳۰

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۸

بهمن

۱۳۹۳

۲۹

-

۰۱

مرکز تربیت مربی کشور- کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۲

شماره رویداد:

۳

آبان

۱۳۹۲

۲۹

-

۰۱

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴

آذر

۱۳۹۲

۲۷

-

۲۹

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۵

اسفند

۱۳۹۲

۱۰

-

۱۲

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۱

شماره رویداد:

۲

بهمن

۱۳۹۱

۲۵

-

۲۷

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی عصر انقلاب
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۰

شماره رویداد:

۱

بهمن

۱۳۹۰

۲۶

-

۲۸

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی عصر انقلاب
گزارش تصویری رویداد

درباره کارنو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، رویداد «کارنو» را با رویکرد «توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو» برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری نانو در سراسر کشور، از سال ۱۳۹۰ تاکنون برگزار نموده است. این رویداد کارآفرینانه که دارای استاندارد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد با هدف ارایه آموزش‌های مورد نیاز برای حضور در عرصه تجارت فناوری و معرفی مسیر ایده تا بازار و با همکاری و همراهی مرکز تربیت مربی کشور برگزار می‌شود. اجرای این رویداد از آغاز به عهده شرکت رایا صدرا آتی «کارگزار منابع انسانی ستاد نانو» بوده است.

راه‌های ارتباطی

نشانی: تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربی- کوچه بهمن- پلاک ۴- واحد ۴  

تلفن تماس: ۶۶۱۲۷۷۹۵ -۶۶۱۲۷۵۹۷(۰۲۱)     

دورنگار: ۶۶۱۲۷۲۹۱(۰۲۱) 

کدپستی: ۱۴۵۷۸۶۴۸۸۹

پست الکترونیکی: info@karnostartup.ir

آخرین رویدادها

دانشگاه بناب

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

جاب‌میت

۱۷ بهمن ۱۳۹۶