آرشیو رویدادها

رویدادهای کارنو

رویدادهای کارنو ۱۴۰۰

شماره رویداد:

۴۳

اردیبهشت

۱۴۰۰

۲۸

-

۰۵

چهل و سومین رویداد کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۴

شهریور

۱۴۰۰

۲۲

-

۳۱

چهل و چهارمین رویداد آموزشی کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۵

آبان

۱۴۰۰

۱۰

-

۱۹

چهل و پنجمین رویداد آموزشی کارآفرینی کارنو
ثبت نام

رویدادهای کارنو ۱۳۹۹

شماره رویداد:

۴۰

آبان

۱۳۹۹

۲۷

-
چهلمین رویداد کارنو - مجازی
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۱

دی

۱۳۹۹

۱۶

-

۲۵

چهل و یکمین رویداد کارنو - مجازی
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۲

بهمن

۱۳۹۹

۱۹

-

۲۹

چهل و دومین رویداد کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۸

شماره رویداد:

۳۵

اردیبهشت

۱۳۹۸

۰۹

-

۱۱

دانشگاه زنجان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۶

تیر

۱۳۹۸

۱۹

-

۲۱

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۷

شهریور

۱۳۹۸

۱۳

-

۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۹

آبان

۱۳۹۸

۲۹

-

۰۱

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۸

آبان

۱۳۹۸

۰۱

-

۰۳

دانشگاه گیلان
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۷

شماره رویداد:

۲۹

اردیبهشت

۱۳۹۷

۲۲

-

۲۴

دانشگاه بناب
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۰

آذر

۱۳۹۷

۲۱

-

۲۳

دانشگاه تربیت مدرس
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۱

دی

۱۳۹۷

۰۵

-

۰۷

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۲

بهمن

۱۳۹۷

۲۴

-

۲۶

دانشگاه امیرکبیر
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۳

بهمن

۱۳۹۷

۳۰

-

۰۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۴

اسفند

۱۳۹۷

۰۸

-

۱۰

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۶

شماره رویداد:

۲۳

اردیبهشت

۱۳۹۶

۱۲

-

۱۴

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۴

تیر

۱۳۹۶

۲۱

-

۲۳

مرکز تربیت مربی کشور-کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۵

مرداد

۱۳۹۶

۱۷

-

۱۹

فنی و حرفه ای استان اصفهان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۶

شهریور

۱۳۹۶

۲۸

-

۳۰

دانشگاه شیراز
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۷

آبان

۱۳۹۶

۰۳

-

۰۵

دانشگاه علم و صنعت ایران
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۸

آذر

۱۳۹۶

۲۲

-

۲۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۵

شماره رویداد:

۱۶

اردیبهشت

۱۳۹۵

۲۲

-

۲۴

مرکز تربیت مربی کشور-کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۵

اردیبهشت

۱۳۹۵

۰۸

-

۱۰

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۷

مرداد

۱۳۹۵

۱۳

-

۱۵

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۸

شهریور

۱۳۹۵

۰۳

-

۰۵

دانشگاه فردوسی مشهد
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۹

آبان

۱۳۹۵

۱۸

-

۲۰

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۱

بهمن

۱۳۹۵

۲۷

-

۲۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۰

بهمن

۱۳۹۵

۱۲

-

۱۴

دانشگاه تهران
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۲

اسفند

۱۳۹۵

۱۷

-

۱۹

دانشگاه زنجان
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۴

شماره رویداد:

۹

خرداد

۱۳۹۴

۰۶

-

۰۸

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۰

مرداد

۱۳۹۴

۰۷

-

۰۹

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۲

آبان

۱۳۹۴

۲۰

-

۲۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۱

آبان

۱۳۹۴

۰۶

-

۰۸

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۳

آذر

۱۳۹۴

۲۵

-

۲۷

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۴

بهمن

۱۳۹۴

۲۷

-

۲۹

مرکز تربیت مربی کشور- کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۳

شماره رویداد:

۶

مهر

۱۳۹۳

۳۰

-

۰۲

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۷

آبان

۱۳۹۳

۲۸

-

۳۰

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۸

بهمن

۱۳۹۳

۲۹

-

۰۱

مرکز تربیت مربی کشور- کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۲

شماره رویداد:

۳

آبان

۱۳۹۲

۲۹

-

۰۱

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴

آذر

۱۳۹۲

۲۷

-

۲۹

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۵

اسفند

۱۳۹۲

۱۰

-

۱۲

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۱

شماره رویداد:

۲

بهمن

۱۳۹۱

۲۵

-

۲۷

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی عصر انقلاب
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۰

شماره رویداد:

۱

بهمن

۱۳۹۰

۲۶

-

۲۸

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی عصر انقلاب
گزارش تصویری رویداد

درباره کارنو

"رویداد کارآفرینی کارنو" از سال ۱۳۹۰ با رویکرد تغییر نگرش و ایجاد توانمندی در سرمایه های انسانی کشور به منظور حضور در فضای کسب و کار و کارآفرینی توسط ستاد فناوری نانو طراحی شده است. این رویداد کارآفرینانه کشوری در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت استاندارد بین المللی از مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای  کشور شد. در سال ۱۳۹۸ نیز با توجه به اهمیت توسعه مهارت های نرم در میزان اشتغال پذیری و پایداری شغلی، برنامه ای با عنوان "کمپ اشتغال کارنو" طراحی و اجرا شد که شرکت های دانش بنیان موفق شدند تا از این طریق نیازهای خود را در حوزه جذب و توسعه منابع انسانی پوشش دهند. از مزایای استفاده از این طرح، کاهش ریسک و هزینه در فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی می باشد.  

راه‌های ارتباطی

 

ادرس آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری، ساختمان فن بازار

کد پستی  کد پستی:۱۶۵۴۱۲۰۰۲۱    

تلفن  شماره تماس:  ۰۹۳۰۱۸۹۸۶۴۶ - ۰۲۱۷۶۲۵۱۰۶۵

اینستاگرام  اینستاگرام: کارنو

تلگرام  تلگرام: کارنو

 

پست الکترونیکی: hre.nano@gmail.com