آرشیو رویدادها

رویدادهای کارنو

رویدادهای کارنو ۱۴۰۰

شماره رویداد:

۴۳

اردیبهشت

۱۴۰۰

۲۸

-

۰۵

چهل و سومین رویداد کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۴

شهریور

۱۴۰۰

۲۲

-

۳۱

چهل و چهارمین رویداد آموزشی کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۵

آذر

۱۴۰۰

۰۹

-

۱۷

چهل و پنجمین رویداد آموزشی کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۶

بهمن

۱۴۰۰

۱۱

-

۲۱

چهل و ششمین رویداد آموزشی کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۷

اسفند

۱۴۰۰

۰۹

-

۱۷

چهل و هفتمین رویداد آموزشی کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۹

شماره رویداد:

۴۰

آبان

۱۳۹۹

۲۷

-
چهلمین رویداد کارنو - مجازی
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۱

دی

۱۳۹۹

۱۶

-

۲۵

چهل و یکمین رویداد کارنو - مجازی
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴۲

بهمن

۱۳۹۹

۱۹

-

۲۹

چهل و دومین رویداد کارآفرینی کارنو
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۸

شماره رویداد:

۳۵

اردیبهشت

۱۳۹۸

۰۹

-

۱۱

دانشگاه زنجان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۶

تیر

۱۳۹۸

۱۹

-

۲۱

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۷

شهریور

۱۳۹۸

۱۳

-

۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۹

آبان

۱۳۹۸

۲۹

-

۰۱

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۸

آبان

۱۳۹۸

۰۱

-

۰۳

دانشگاه گیلان
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۷

شماره رویداد:

۲۹

اردیبهشت

۱۳۹۷

۲۲

-

۲۴

دانشگاه بناب
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۰

آذر

۱۳۹۷

۲۱

-

۲۳

دانشگاه تربیت مدرس
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۱

دی

۱۳۹۷

۰۵

-

۰۷

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۲

بهمن

۱۳۹۷

۲۴

-

۲۶

دانشگاه امیرکبیر
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۳

بهمن

۱۳۹۷

۳۰

-

۰۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۳۴

اسفند

۱۳۹۷

۰۸

-

۱۰

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۶

شماره رویداد:

۲۳

اردیبهشت

۱۳۹۶

۱۲

-

۱۴

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۴

تیر

۱۳۹۶

۲۱

-

۲۳

مرکز تربیت مربی کشور-کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۵

مرداد

۱۳۹۶

۱۷

-

۱۹

فنی و حرفه ای استان اصفهان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۶

شهریور

۱۳۹۶

۲۸

-

۳۰

دانشگاه شیراز
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۷

آبان

۱۳۹۶

۰۳

-

۰۵

دانشگاه علم و صنعت ایران
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۸

آذر

۱۳۹۶

۲۲

-

۲۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۵

شماره رویداد:

۱۶

اردیبهشت

۱۳۹۵

۲۲

-

۲۴

مرکز تربیت مربی کشور-کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۵

اردیبهشت

۱۳۹۵

۰۸

-

۱۰

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۷

مرداد

۱۳۹۵

۱۳

-

۱۵

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۸

شهریور

۱۳۹۵

۰۳

-

۰۵

دانشگاه فردوسی مشهد
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۹

آبان

۱۳۹۵

۱۸

-

۲۰

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۱

بهمن

۱۳۹۵

۲۷

-

۲۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۰

بهمن

۱۳۹۵

۱۲

-

۱۴

دانشگاه تهران
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۲۲

اسفند

۱۳۹۵

۱۷

-

۱۹

دانشگاه زنجان
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۴

شماره رویداد:

۹

خرداد

۱۳۹۴

۰۶

-

۰۸

دانشگاه کاشان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۰

مرداد

۱۳۹۴

۰۷

-

۰۹

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۲

آبان

۱۳۹۴

۲۰

-

۲۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۱

آبان

۱۳۹۴

۰۶

-

۰۸

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۳

آذر

۱۳۹۴

۲۵

-

۲۷

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۱۴

بهمن

۱۳۹۴

۲۷

-

۲۹

مرکز تربیت مربی کشور- کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۳

شماره رویداد:

۶

مهر

۱۳۹۳

۳۰

-

۰۲

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۷

آبان

۱۳۹۳

۲۸

-

۳۰

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۸

بهمن

۱۳۹۳

۲۹

-

۰۱

مرکز تربیت مربی کشور- کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۲

شماره رویداد:

۳

آبان

۱۳۹۲

۲۹

-

۰۱

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۴

آذر

۱۳۹۲

۲۷

-

۲۹

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد
شماره رویداد:

۵

اسفند

۱۳۹۲

۱۰

-

۱۲

مرکز تربیت مربی کشور - کرج
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۱

شماره رویداد:

۲

بهمن

۱۳۹۱

۲۵

-

۲۷

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی عصر انقلاب
گزارش تصویری رویداد

رویدادهای کارنو ۱۳۹۰

شماره رویداد:

۱

بهمن

۱۳۹۰

۲۶

-

۲۸

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی عصر انقلاب
گزارش تصویری رویداد

درباره کارنو

"کارنو" مجموعه برنامه ها و رویدادها در حوزه کارآفرینی و اشتغال است که از سال ۱۳۸۸ به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی کمک می کند تا بتوانند به شکل اثربخش تر در زیست بوم فناوری کشور نقش آفرینی کنند. در این بین مجموعه کارنو با طراحی مسیرهایی متناسب با شرایط موجود جامعه و استفاده از مشاوران و اساتید توانمند، بستری است تا شرکت های دانش بنیان بتوانند نیازهای خود در حوزه منابع انسانی را مرتفع سازند. از زیرمجموعه رویدادهای کارنو می توان به رویداد کارآفرینی کارنو، کمپ اشتغال کارنو و رویداد جابمیت با استانداردها و تاییدیه های مراکز معتبر کشور اشاره نمود.

راه‌های ارتباطی

 ادرس آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری، ساختمان فن بازار

کد پستی  کد پستی:۱۶۵۴۱۲۰۰۲۱    

تلفن  شماره تماس:  ۰۹۳۰۱۸۹۸۶۴۶ - ۰۲۱۷۶۲۵۱۰۶۵

اینستاگرام  اینستاگرام: karnostartup

تلگرام  تلگرام: karnostartup

 لینکدین: karnostartup

 

پست الکترونیکی: info@karnostartup.ir